1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Liberalerna
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har varit i opposition

Socialdemokraterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Vänsterpartiet
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Liberalerna
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Liberalerna
Vi stöttar föreningen genom ekonomiskt bidrag och vid olika evenemang så får de extra bidrag!

Moderaterna
* Genom att betala ut LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd), grundbidrag och anläggningsbidrag. * Utökat föreningsstöd under coronapandemin * Gått i borgen för ett utökat lån för att göra ridhuset mer tillgängligt för alla * Inför en planerad internationell ridtävling i Åstorps kommun i maj 2022 går kommunen in och delfinansierar med 100 000 kr.

Socialdemokraterna
Vi stöttar ryttarföreningen i vår kommun, ekonomiskt och ibland med andra mera handfasta stöd. vi satsar på rid vägar runt ridanläggningen.

Vänsterpartiet
Kommunen gick in med borgen för att en ridklubb skulle kunna tillgänglighetsanpassa sin anläggning. Kommunen har nyligen också gått in med pengar för att kunna arrangera en internationell körtävling (om det nu räknas för att stärka barns möjligheter).

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Liberalerna
Vi erbjuder fortsatt möjlighet till ekonomiskt bidrag och samförstånd samt dialog med ridklubben för att hantera tillgänglighet.

Moderaterna
* Fortsätta med LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd), grundbidrag och anläggningsbidrag och fortsatt arbeta för en jämställd tilldelning * Finna samarbetsformer mellan förening och övriga kommunala uppdrag såsom fritidsgård, skolor mm.

Socialdemokraterna
Vi fortsätter stödja föreningslivet som vi alltid gör.

Vänsterpartiet
Vi kommer att arbeta för alla barns möjligheter till alla idrotter eller aktiviteter, inte bara inom ridsport. I vår valplattform finns inget skrivet specifikt om ridsport dock.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Moderaterna
Moderaterna driver på nationell nivå: • Det ska vara enkelt att starta och driva företag – det förbättrar villkoren för företagande även inom hästnäringen. • Fortsätt satsningen på Idrottslyftet som stärker barn- och ungdomsidrott, där hästsporten är av stor vikt. • Ta tillvara hästsektorn och verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet, såväl nationellt som lokalt. • Värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott. • Hästsektorn ska vara en naturlig del av utvecklingen av landsbygden. • Sverige ska vara en stark röst för ett bra djurskydd i hela EU.

Engelbert_Group