1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har haft egen majoritet

Socialdemokraterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi gav förslag på och fick igenom beslut om uppskov på amortering för ridskolan. Vi gav vårt stöd till etablering av ridväg vid cykelbanan på gamla banvallen mellan Båstad och Förslöv Vi har också argumenterat för att jämställda fritidsaktiviteter för barn/ ungdomar 4-25 år.

Moderaterna
Under pandemin så har vi haft en dialog med en av våra ridklubbar och kommit överens kring amortering mm kring ett lån. Vi har tagit fram ett idrotts-och fritidspolitisktprogram som uppmanar till jämlikt utövande av fritidsaktiviteter.

Socialdemokraterna
På grund av pandemi fick ridklubben amorteringslättnader. Ridskolan ligger närma kollektivtrafiken. Alla barnaktiviteter får pengar i ett pengsystem, per aktivitets tillfälle. Vi har anlagt en ganska ny ridled längst gamla banvallen, som är mycket populär.

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi kommer ta med förslag till stöd för ridsporten på Bjärehalvön som en del i vårt arbete för jämställdhet genom att uppmuntra flickor och kvinnor till ett mer aktivt fritidsliv.

Moderaterna
Vi kommer att följa upp vårt nyligen antagna program och där har vi anledning att återkomma till de olika sporterna och hur vi kan underlätta på olika sätt.

Socialdemokraterna
Vi har förmedlat att vi vill ha ridning för barn med funktionsvariation. Klubben har varit ganska positiva men måste köpa in större hästar först.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Engelbert_Group