1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Kristdemokraterna
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Kristdemokraterna
Nej

Liberalerna
Nej

Sverigedemokraterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Sverigedemokraterna
I år satsar vi på en ridväg som går mellan Billesholm och Ekeby genom att sätta upp belysning. Sen har vi i många år borgat för ett lån till Skromberga ryttarförening. Och alla föreningarna i Bjuv får söka föreningsbidrag och vissa föreningar kan även söka anläggningsbidrag.

2B. Varför inte?


Kristdemokraterna
Vi försöker stötta föreningsaktivitet, och idrottande bland barn och unga. Extra viktigt är tjejers idrottande, dock har vi inte valt att fokusera på enskild idrott ex. ridsport.

Liberalerna
Då vi inte sitter i kommunens styre så har vi inte haft möjlighet att på verka möjligheterna för barn och ungas deltagande i ridsport. Tyvärr så har den styrande majoriteten inget intresse av att lyssna på oss som inte hör till majoriteten. Med det sagt så har vi ett mandat i kultur och fritidsnämnden och vi har varit positiva till att kommunen ska hjälpa Ekeby ridklubb med lån bland annat.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Kristdemokraterna
Vi kommer fortsätta verka för goda möjligheter för föreningslivet, samt likartade villkor för anläggningar. Grunden är en drivkraftig förening som samverkar med kommunen.

Liberalerna
Vi kommer att arbeta för att alla barn och unga ska ha en lika stor möjlighet att utöva fritidsaktiviteter och vi ser att det finns en skillnad i de medel som satsas på tex fotboll jämfört med ridsport när det gäller till exempel anläggningar, och att verka för att det ska finnas tillgängliga leder för ridsport.

Sverigedemokraterna
Vi kommer jobba likvärdigt som i dag, alla barn ska ha rätt till idrott. så vi sär skiljer inte mellan de olika idrotterna

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Engelbert_Group