1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Alternativet
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Annat

Miljöpartiet
Annat

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Alternativet
Nej

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Liberalerna
Vi har drivit igenom att Fritidsbanken nu ska etablera sig i kommunen och barns möjligheter till ridutrustning som är kostsam nu blir gratis eller billigare.

Miljöpartiet
Ridskolor får bidrag som andra föreningar.

2B. Varför inte?


Alternativet
Frågan har inte varit aktuell. En av våra företrädare är ordförande i Råby Ridklubb och föreningens "starke man". I Bromölla finns dessutom privata aktörer som bedriver ridkurser och aktiviteter med hästar.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Alternativet
Vi ser idag inget behov till satsningar i denna fråga, eftersom det både finns ridklubb med eget ridhus och privata aktörer.

Liberalerna
Se till att det finns med i ÖP och verka för att ridskola ska kunna etablera sig.

Miljöpartiet
Tillsyn att ridvägarna är säkra. Ge förenings bidrag Låta det vara med i översiktsplanen.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Engelbert_Group