1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Liberalerna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Sverigedemokraterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Fattat beslut om att uppföra ett nytt ridhus som ersätter ett gammalt som ej är fullgott.

Liberalerna
Vi har beslutat om att bygga ett nytt ridhus istället för det som vi tog över från ridklubben pga de hade dålig ekonomi. Det är under upphandling just nu! Vi har även tidigare gått i borgen för ridklubben när de hade dålig ekonomi och behövde checkkredit.

Sverigedemokraterna
Vår ridanläggning är utdömd och vi arbetarför ett nybygge

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Fortsätta stödja den lokala ridklubben, bland annat med föreningsbidrag, ha en god dialog om ridklubbens behov. Se över markbehov och ägande av detta i anslutning till ridklubbens område.

Liberalerna
Förutom ovan nämnda ridhusanläggning som är under upphandling så kommer vi se över hagarna/padocks som är runtomkring och förhandla med markägaren så att vi får en permanent bättre lösning för hästarna. Vi har även fått information om att flera hästar är sjuka och inte kan ridas på så jag vet att det kommer att komma ett ärende om detta och kanske även någon form av hjälp/begäran om finansiering för att lösa detta.

Sverigedemokraterna
Vi arbetar för ett nytt ridhus.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Liberalerna
Ridning är en utmärkt sport och fritidssysselsättning och vi gör allt för att ridklubben ska finnas kvar och frodas i framtiden!

Engelbert_Group