1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Kristdemokraterna
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Socialdemokraterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Kristdemokraterna
Nej

Liberalerna
Ja 

Liberalerna
Nej

Miljöpartiet
Nej

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Nej

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Nej

2A. På vilket sätt?


Liberalerna
Stöttat som andra föreningar

Moderaterna
Vi har hjälpt ridföreningarna. Vi har under pandemin öppnat upp för extra stöd vid tre tillfällen i spår av pandemin samt gjort en extra utbetalning för stöd till deras drift pga ökade driftskosntnader. Vi har tre ridföreningar och de tillsammans har fått ca 180 000 i extra covidstöd samt 45 000 för ökade driftskostnader. Detta är utöver deras ordinarie stöd.

Sverigedemokraterna
Jag upplever det som att ridsporten i Eslövs kommun är väl förankrad i hela Eslöv och det är otroligt viktigt att man såväl i tätorten Eslöv som i byarna och på landsbygden kan ta del av ridsporten. Hästens plats i hela Eslöv är lika naturlig som andra idrotter. Eslövs kommun har förmånen att ha Flyinge där man arbetar för att utvecklar kunskap, hästar och människor. Denna pärla i Eslövs kommun är otroligt viktig för mer än hela Eslöv, inte minst med sin utbildningsverksamhet. I södra delen av Eslövs tätort finns Eslövs ridklubb som driver och sköter ett ridhus. Det är en viktig verksamhet, inte bara för de som är intresserade av ridsport och ridning. Stödet ifrån Eslövs kommun till Eslövs ridklubb och andra som verkar för ridsporten, hästnäringen och hästens plats i hela Eslöv är otroligt viktigt.

2B. Varför inte?


Kristdemokraterna
Vi har försökt agera för föreningar, barn, aktiviteter och landsbygd generellt, med begränsade möjligheter, men inget specifikt för ridsporten har gjorts. Vi gjorde vår första mandatperiod i kommunfullmäktige sedan omstart, så fokus har legat på att skaffa erfarenhet. Våra möjligheter till praktiskt inflytande har varit begränsat.

Liberalerna
Jag kan tyvärr inte svara på om det har funnits speciellt stöd till ridsporten. Har inte suttit med tillräckligt länge. Det finns stöd i kommunen för alla föreningar men man måste ju ofta söka bidrag eller höra av sig till kommunen med förslag på förbättringar. Ridsporten är dålig på det.

Miljöpartiet
Vi har haft vakanta platser i kommunfullmäktige och varit tvungna att fokusera vårt engagemang väldigt. Vi har då fokuserat på att arbeta för barns möjligheter till rörelse generellt. Däribland ingår ridsport.

Socialdemokraterna
Så som frågan är ställd blir svaret nej, vi väljer att stärka samtliga medborgares möjlighet till ett rikt friluftsliv, ett rikt idrottsliv och ett rikt kulturliv

Vänsterpartiet
Möjlighet finns på 4H som kommunen stödjer.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Kristdemokraterna
Ridsporten är viktig för Eslövs kommun, och barns möjlighet till meningsfulla aktiviteter är också viktigt. Det viktigaste är att se till att kommunen inte står ivägen för barns möjligheter i ridsporten, utan att nödvändiga lokaler, kollektivtrafik, osv, finns.

Liberalerna
Som tidigare med förenings bidrag

Liberalerna
Liberalerna Eslöv har nu fått en kandidat som själv har sysslat med ridsport. Eslöv är ju en ridsports kommun. Det finns flera saker som ridsporten i Eslöv önskar. Ridvägar från ridskolan. Belyst cykelväg till ridskolan. Ett arbete vi i Liberalerna vill forsätta med att cykel och gångvägar skall vara belysta för trevnad och säkerhet. Ridskolan i Eslöv har inte kommunalt vatten. Något som är svårt att för mig att lova. VA i kommunen byggs ju ut efterhand. Jag tror att ridsporten i kommunen i övrigt fungerar bra. Det finns ju många hästgårdar och både proffessionella ryttare och amatörer. Jag anser att satsa på ridsporten är mycket viktigt. Speciellt för att det är en sport som engagerar många flickor. Vi i Liberalerna Eslöv vill ju satsa på vår föreningsverksamhet för att unga och äldre skall få en säker och spännande fritid. Det gagnar alla.

Miljöpartiet
Öka det kommunala stödet till ridklubben. Samarbeta kring lovakativiteter för barn. Underhålla och utveckla ridvägarna i kommunen.

Moderaterna
EslövsModeraterna vill stimulera och uppmuntra barn och ungdomar till ett aktivt fysiskt liv. Det finns många duktiga föreningar i kommunen. Dessa skall ges möjlighet att erbjuda ungdomar en meningsfull och berikande fritid. Många av kommunens föreningar ska ha möjlighet att få bidrag för att själva sköta ”sina” anläggningar.

Socialdemokraterna
Vi kommer inte att agera för enbart ridsporten, vi väljer istället att söka samverkan med hela den idéburna sektorn, vi säkerställer att tillräckligt med medel finns med i budgetprocessen för allas rätt till ett rikt friluftsliv, idrottsliv eller kulturliv

Sverigedemokraterna
En brist som jag upptäckt tack vare er enkät är att ridsporten, hästnäringen och hästens plats i hela Eslöv har oförskämt lite utrymme på Eslövs kommuns hemsida. Här finns definitivt mer att göra för att uppmärksamma och lyfta ridsporten, hästnäringen och hästens plats i hela Eslöv. Det är viktigt att politiken finns där och stöttar när behov uppstår. Att fortsätta och stärka stödet för barns möjligheter inom ridsporten är en viktig del av fritidsverksamhetens utvecklingen i hela Eslöv.

Vänsterpartiet
En privat aktör söker bygglov för utöka sin verksamhet med ett ridhus. Vi anstränger oss alltid att så långt det är möjligt enl. PBL stödja olika verksamheter som kan gynna våra medborgare.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Kristdemokraterna
Ni är en viktig del av samhällsbygget! Om det finns något ni tycker att politiken behöver/kan göra för er, hör gärna av er! /KD Eslöv

Liberalerna
Vi har ett problem med att man ofta måste ansöka om pengar eller projekt i föreningarna. I en ridsports förening som ju kan vara en ridskola eller ridhusförening har man ofta massor med annat att göra än att skriva brev till kommunen. Jag hoppas att jag kan få mer feedback om de problem som kan finnas. För mig har ridsporten betytt massor och även om jag börjar bli för gammal för att mocka boxar och ramla av unghästar så förstår jag hur betydelsfull ridsporten är för vår kommun. Anna Lorentzson

Moderaterna
Moderaterna har en sidoorganisation kallad Hästpartiet, vars syfte är att lyfta politiska frågor som kan förbättra för hela Sveriges hästnäring. De finns på FB: https://www.facebook.com/hastpartiet Den bedrivs av en av Moderaternas riksdagsledamöter Alexandra Anstrell (M)

Socialdemokraterna
Tack för ert engagemang för att medverka till att göra Eslöv till Skånes bästa kommun att bo och verka i

Sverigedemokraterna
Jag växte upp på en mindre hästgård och även dessa fyller en viktig plats i hela Eslöv för att få en levande ridsport. Intresset för hästgårdar i hela Eslöv är stort och visar att ridsporten verkligen har utvecklingspotential. Däremot saknar jag ofta ridsportens röst i debatten. Jag tror att det finns mer ridsporten kan göra för att höras och synas mer

Engelbert_Group