1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Annat

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi är positiva till att kommunen bygger en ny ridanläggning!

Liberalerna
Planerar för en ny ridanläggning

Miljöpartiet
Vi verkar för att kommunen skall bygga fler ridanläggningar som sedan drivs av föreningar.

Moderaterna
Kollektivtrafik finns. Moderaterna har aktivt verkat för att förbättra ridskolans och ridklubbens anläggning och även lagt förslag på alternativ plats som skulle kunna användas. Kommunen har även satsat på ridleder med uppbindningsplatser och hagar.

Socialdemokraterna
Vi har under många år drivet frågan att kunna utöva ridsporten . Just nu är vi inne en period där det finns ett aktivt ärende för att förbättra för ridsporten på många plan. Vi vill medverka till att förbättra ridsporten på alla plan..

Sverigedemokraterna
Vi för frågan om att bygga en ny ridsportanläggning för hästsporten i kommunen. Sverigedemokraterna har sett till att föreningsbidragen höjts för föreningar och även då till ridsporten. Hässleholm är en riktig hästkommun och det planerar vi fortsatt att profilera oss som.

Sverigedemokraterna
Vi stöttar ekonomisk , vi projekterar för ett ny ridanläggning i vår stad

Vänsterpartiet
Vi har arbetat med och stödjer planerna på ett nytt kommunalt ridhus.

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi kommer att bevaka frågan om ny ridanläggning, och förespråkar att den byggs så att den är lätt att ta sig till. I vårt valprogram finns en punkt om att alla bidrag till idrotten ska vara jämställda.

Liberalerna
Bygga ett nytt ridhus för att möta en modern verksamhets krav och möjlighet att ge barnen möjlighet att få vara i ett stadsnära stall.

Miljöpartiet
Jobba för att det byggs fler ridanläggningar, Jobba för att det byggs trygga cykelvägar till ridanläggningarna. Dra fram kollektivtrafik nära ridanläggningarna.

Moderaterna
Medvetandegöra ridsportens betydelse för ungdomar och aktivt driva ridsportens frågor.

Socialdemokraterna
Att arbeta för att ge barn möjlighet till att utöva ridsport.

Sverigedemokraterna
Vi kommer fortsätta med planerna med en ny ridsportanläggning och hoppas kunna även involvera travsport med inriktning på barn i detta.

Sverigedemokraterna
För oss är de viktigt med barn o ungdomars fritids aktiviteter o kommer fortsätta att jobba för de. Vi vill stärka ridsporten i vår kommun med en ny anläggning i Hässleholm

Vänsterpartiet
Med det nya ridhuset i kommunal ägo så kan vi säkra att oavsett föräldrars ekonomiska förutsättningar se till att alla barn har möjlighet att utöva ridsport. Viktigt är även att utveckla och utöka verksamheten med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Hässleholm är en hästtät kommun, och ridsporten har en stor betydelse, inte minst för flickor. Därför verkar vi för att kommunen bygger en ny ridanläggning.

Miljöpartiet
MP stöttar ridsporten då vi anser att det främjar folkhälsan och ger barn och unga en chans att få samverka med och lära sig att respektera djuren på ett positivt sätt. Kommunala bidrag till rissporten är inte i proportion med vad som betalas ut till övriga sporter, där vi vi se en jämnare fördelning

Moderaterna
I Hässleholm finns även flera hästföretagare som vi i moderaterna anser vara en viktig resurs gällande ridsportens utveckling och vi är måna om att ha en bra dialog med dem.

Socialdemokraterna
Eftersom vi är i slutfasen på ett ärende som kommer att förbättra för ridsporten för barn och unga. Vi Socialdemokrater har hela tiden arbetat för att detta förslaget.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna Hässleholm består av flera hästtjejer som förstår hur viktigt det är att våra barn och unga ska ha goda möjligheter att kunna fortsätta med ridsporten även i tonåren. Vi vill hjälpa våra ridsportsföreningar att ha förutsättningar för att kunna driva en god och säker ridsport som fler har råd med.

Engelbert_Group