1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Annat

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Moderaterna
Ja 

Vänsterpartiet
Nej

2A. På vilket sätt?


Centern
Håller på att ta fram en gc- väg som sträcker sig närmare ridskolan. Kommunen håller på att ta fram ridslingor och stråk för ridning där vi som parti har driver på. En större diskuteras som påbörjats hur kommunen skall stöta olika föreningar ekonomiskt framöver. (skapa ett så rättvist fördelning som möjligt).

Liberalerna
Ridskolan stöds ekonomiskt på samma villkor andra idrotter. Det finns en strävan att erbjuda stöd jämlikt inom barns idrottsutövande.

Miljöpartiet
Vi har inte särskilt drivit dessa frågor, men vi har ställt oss bakom kommunens satsningar på aktivitetsstöd och stöd mer hyran till ridhus och som då också stärker barns möjligheter att utöva ridsport. För oss är ungdomsidrott och särskilt jämställda villkor viktiga frågor och vi kommer fortsatt att bevaka dem. Något vi vill jobba för framöver är att ha ridvägar som särskiljs från vanliga vägar och därmed på ett tydligare sätt ha med hästen i översiktsplanearbetet.

Moderaterna
Ridskolan fick ta del av en extra satsningen i under hösten 2021.

2B. Varför inte?


Vänsterpartiet
Ridsporten får samma stöd för aktiviteter riktade mot barn och ungdom som alla andra föreningar i komm7nen.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Främst handlar det om att fortsätta arbetet med ovanstående frågor till ett avslut under nästa mandatperiod.

Liberalerna
Ridskolorna engagerar mycket barn, och ridsport är en av de stora sporterna i Sverige. Liberalerna i Höör menar att stöd ska ges där det hjälper flera, utifrån behov, och alltid ur ett jämlikt perspektiv.

Miljöpartiet
Vi vill fortsätta med lokalt aktivitetsstöd och stöd med hyran till ridhus samt driva frågor om att ha ridvägar som särskiljs från vanliga vägar (och därmed ha med det som en aspekt i översiktplanearbetet). Särskilda ridvägar är en egen punkt i vårt valmanifest.

Moderaterna
Nästa mandatperiod tänker vi satsa på ridleder om vi styr i majoritet.

Vänsterpartiet
Under närmaste året kommer stödet till all föreningsverksamhet att genomlysas försatt se om man kan hitta ett mer rättvist sätt att fördela stödet till olika idrotter, särskilt i förhållande till de olika kostnader man har.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Engelbert_Group