1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Vi har varit i opposition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sveriges pensionärers intresseparti
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Socialdemokraterna
Nej

Sveriges pensionärers intresseparti
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi är en landsbygdskommun som ser ridskolor och hästverksamheter som ett naturligt inslag i vår livsstil. Vi har ridskolor i de flesta av våra småorter samt intill tätorten. Anläggningarna är tillgänglighetsanpassade och i gott skick.

Liberalerna
Vi har försökt se till att barn har tillgång till de aktiviteter de vill. Det ska vara enkelt att ta sig dit och det ska vara rimliga kostnader.

Sveriges pensionärers intresseparti
Kommunen har hjälpt till med nya ridvägar.

2B. Varför inte?


Socialdemokraterna
Ridsport har inte uppvaktat oss i frågan. Kan inte heller påminna mig om några förslag i Hörby politiken från ridsporten.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Ridsporten och hästverksamheten kommer att vara en viktig aktör för vår kommun även i framtiden.

Liberalerna
Genom att fortsätta att kämpa för barns rättigheter

Socialdemokraterna
Vårt parti har inget förslag om att stärka Ridsporten specifikt. Däremot värnar vi utveckling av allt föreningsliv och idrott i allmänhet.

Sveriges pensionärers intresseparti
Vårt mål är att stötta barn och ungdomar så att de kan utöva och engagera sig alla former av sport och idrott

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Sveriges pensionärers intresseparti
Allt som ni utför görs med största engagemang

Engelbert_Group