1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Liberalerna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Nej

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi jobbar stenhårt för ridsporten! Centerpartiet i Kävlinge har drivit på för en hästnäringsstrategi, det innebär att vi strategiskt tittat på hur vi kan gynna hästars närvaro i kommunen. Det handlar om ridvägar, underlätta för hästföretagare, sponsrat ryttarföreningarnas tävlingar med hinder och liknande, bidragit med resurser till ridhustak och nytt underlag. Föreningsstödet till alla föreningar har vi också sett över, försökt att få det så likvärdigt som möjligt om man exempelvis äger sin anläggning eller hyr av kommunen. Nu håller vi på att anta en ny översiktsplan, och där är nu hästnäringsstrategin inkluderad. Då ingår exempelvis var det är bäst att anlägga hästgårdar och ridstigar. I vårt område finns Järavallen, som Region Skånes ”Skånska Landskap” har hand om, där har vi en nära dialog för att kunna ha hästar på ett bra sätt i detta naturområde.

Liberalerna
Vi strävar efter att behandla alla aktiviteter och utövare lika. Vi har ingen ridklubb i kommunal regi utan stöttar den allmänna (dvs icke privata) ridklubben och dessutom utdelas aktivitetsstöd. Vi har en hästnäringsstrategi och arbetar mycket med att stötta och utbilda hästföretagare. Där det finns möjlighet (rådighet över mark tex) har vi byggt ridvägar/GC-vägar. Vi arbetar på en fortsättning av cykelvägen från ett av våra större samhällen till den allmänna ridskolan som ligger en bit utanför tätorten i förhållandevis nya fina lokaler.

Moderaterna
Under mandatperioden har vi nära nog dubblat det lokala aktivitetsstödet för alla föreningar med ungdomsverksamhet, därmed även ridsportföreningarna.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna i Kävlinge har som önskan att alla föreningar ska få ökat stöd i kommunen, då vi är i oppositionen är det svårt att få gehör för frågorna.

2B. Varför inte?


Miljöpartiet
Finns redan bra möjligheter för ridsporten.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi kommer att fortsätta med arbetet, påpeka för andra partier att detta är viktigt för både barn och vuxna. Ridsporten är viktig för folkhälsan, det märkte vi inte minst under pandemin.

Liberalerna
Det finns så klart alltid fler steg att klättra för att bli bättre. Vi vill säkerställa att alla de barn (en hel del tjejer) som rider och umgås med hästar känner att de får samma uppmärksamhet och stöd som tex handboll och fotboll vilket är stora sporter i vår kommun.

Miljöpartiet
Att föreningarna får de bidrag de är berättigade till.

Moderaterna
Vi gör en översyn av föreningarnas lokalkostnader och lokalbidrag i syfte att i möjligaste mån likställa förutsättningarna för olika föreningar. Just nu ser vi över hyresmodellen för det kommunalägda ridhuset för att det ska i större utsträckning ska matcha tex fotbollsföreningarnas förutsättningar. Detta kommer att innebära en betydande ekonomisk förbättring för ridklubben som håller till i det kommunala ridhuset. Målsättningen är att detta kommer att vara klart innevarande år. I förlängningen, under nästa mandatperiod, ska vi se över lokalbidragen för samtliga föreningar vilket kan komma att innebära att övriga ridsportföreningar i kommunen med egna anläggningar får bidrag för sina anläggningar

Socialdemokraterna
Samtliga sporter och föreningar där barn är delaktiga ska ha samma förutsättningar.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Så bra att ni är på denna fråga och försöker skapa opinion! Tror inte alla förstår hur väsentligt detta är för många av våra invånare, ibland tar konstgräsplaner och idrottshallar över debatten. Heja! /Stina Larsson, C, Kävlinge

Liberalerna
BRA jobb ni gör!!! vh hästbiten tant

Engelbert_Group