1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Miljöpartiet
Nej

Moderaterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Att Ridklubbarna och de aktiva har samma förutsättningar som andra idrotter. Vi stöttar Ridsporten i vår kommun aktivt.

Moderaterna
Ökat möjligheterna att resa kollektivt på kvällstid till Åsbo Ryttarförening genom tillköp av busstrafik hos Skånetrafiken Ekonomiskt stöd till föreningen från Kultur och Fritidsförvaltningen

2B. Varför inte?


Miljöpartiet
Vi har en begränsad resurs av aktiva och därför faller det sig naturligt att de frågor vi driver är de frågor som engagerar våra aktiva och våra väljare. Vi har under mandatperioden inte haft någon som har engagerat sig i frågor som rör ridsport.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Kontakta alla klubbar för att se deras verkliga behov och hjälpa dem att driva dessa frågor inom kommunen

Miljöpartiet
Vi har inte kompetensen att bedöma vad ridsporten behöver. Vår generella ståndpunkt är att det är viktigt att kommunen stärker och premierar det viktiga arbete ideela föreningar lägger ner på barn och unga i kommunen. Vi ser fram emot att få kunskap om vad ridsporten behöver för att stärka sitt arbete med barn och ungdomar.

Moderaterna
Bättre kommunikationer Stödja ungdomsverksamhet vid behov

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Självklart skall vi stötta den mest köns jämlika sporten i Sverige

Engelbert_Group