1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Annat

Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Moderaterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Moderaterna
Nej

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi har genom Teknik och fritidsnämnden jobbat för att jämna ut bidragen mellan olika föreningar med tanke på tidigare skevhet i fördelning. Vi har under denna mandatperiod diskuterat att uppmärksamma ridsporten särskilt för den stora betydelse den har särskilt för flickor.

Liberalerna
Initiativ till upprustning av ett stort idrottsområde som inbegriper en kommunal ridanläggning.

Socialdemokraterna
Vi Socialdemokraterna har värnat om att vi ska respektera Ridklubbens önskemål att kommunen inte skall röra ridklubbens hage vid nya byggnation planer i Landskrona.

Sverigedemokraterna
Bland annat genom att godkänna borgenslån för att en ridskola skulle kunna handikappanpassa och bygga ut sin anläggning. När vi detaljplanerar för ny bebyggelse tar vi hänsyn till ridskolans hagar och ser över möjligheterna till nya ridvägar.

2B. Varför inte?


Moderaterna
Vi har sett över föreningsbidragen till samtliga föreningar och kan inte gynna en verksamhet före någon annan. Däremot har ridsporten vissa speciella behov och vi gör vad vi kan för att hjälpa till med kommunal borgen och dylikt. Ur ett socialt perspektiv ser Moderaterna gärna att kommunen också ger extra medel till ridklubbar för exempelvis barn med funktionshinder.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi har blivit medvetna om att rid- och hästsporten drabbats ekonomiskt av ökade kostnader av bl.a. el och foder. Detta kommer att lyftas under kommande mandatperiod.

Liberalerna
Färdigställa ovanstående Utveckla bidragsformerna till ungdomsaktiviteter

Moderaterna
Se ovan, vi är positiva men kan inte särbehandla.

Socialdemokraterna
Genom att vi behåller vår Ridhus med hästhage.

Sverigedemokraterna
Vi har inte spikat vårt mandatprogram ännu.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Moderaterna
Moderaterna ser gärna att ridsporten engagerar sig brett och tänker inte bara på ridningen som en aktivitet för friska barn. Barn och ungdomar som har behov av närhet till djur och känner sig trygga med ridning är en del. Barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder kan också få en meningsfull fritid via ridningen. Det finns medel att söka inom LSS och socialtjänst och detta borde ridklubbar titta mer på om man har möjlighet. Det är ju alltid ett ständigt problem med ledare och ekonomi.

Socialdemokraterna
Vårt mål är att respektera Ridklubbens önskemål i Landskrona.

Engelbert_Group