1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har varit i opposition

Socialdemokraterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Liberalerna
Under mandatperioden har vi jobbat aktivt med satsa på tjejidrotten för en mer jämställd idrott där flickor och tjejer har samma möjlighet till en aktiv och värdefull fritid i staden. Ett konkret exempel är att vi ger ett högre ett högre aktivitetsbidrag till tjejidrotten. Något annat som särskilt gynnat möjligheten till att utöva ridsport är stadens bidrag för spontanidrott. Spontanidrotten har funkat väldigt bra med Malmö Civila Ryttareförening (MCR) och det är verksamhet som vi är väldigt stolta över Under mandatperioden så har vi byggt ett nytt ridhus i Malmö med MCR, invigdes 2021. Det nya ridhuset har blivit väldigt lyckat och vi är väldigt stolta över det. Vi tror att framgången beror på att MCR har var delaktiga under hela processen. Det innebär även att man kunnat beakta sådant som tillgänglighetsanpassning och miljö, arbetsmiljö- samt djurskyddskrav. Samtidigt som utvecklingen med ett nytt ridhus och MCR har varit väldigt positiv återstår det fortfarande mycket att göra innan det nya huset kan användas optimalt. Det handlar bland annat om få klart ridvägarna och att kollektivtrafiken ska fungera.

Miljöpartiet
Vi har under tidigare mandatperiod när vi har varit med och styrt tagit fram planer för ny, moderna ridanläggning i Malmö och under denna mandatperiod röstat för genomförande av detta. Vi har även under mandatperioden lyft frågan om tillgänglighet och kollektivtrafik i anslutning av bygget av nya Jägersro.

Moderaterna
Vi har bidragit till att ett nytt modernt ridhus har byggts och invigts i Malmö, vilket är det andra på kort tid.

Socialdemokraterna
Vi har under en längre tid haft ett arbete för att stötta ridsporten på samma sätt som andra idrotter. Under mandatperioden stod den sista nybyggda ridanläggningen klar. Vi har också sett över säkra transporter till och från ridhusen.

Sverigedemokraterna
Första punkten kopplat till bättre möjligheter att via kollektivtrafik ta sig till ridanläggningen har vi verkat för. I övrigt har vi lokalt inte blivit kontaktade av någon förening som har förslag på hur vi som kommun kan stödja ridsporten. Även att personer med olika funktionsnedsättningar för bättre möjligheter att utöva ridsport.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har varit drivande för att satsa på ridsport i Malmö och inte minst för en jämställd och jämlik budget i fritidsnämnden (och i övrigt).

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Liberalerna
Under den kommande mandatperioden måste vi fortsätta arbetet med att säkerställa att stadens nya ridhus blir så optimalt som möjligt. Bland annat blir det viktigt att se hur det löser sig med kollektivtrafiken. Vidare så vill vi fortsätta och utveckla arbetet med spontanidrotten. Sedan måste vi även se till att planerade investeringar i stadens andra ridskolor blir bra. Då staden växer kommer det även bli aktuellt att prata om fler ridhus den kommande mandatperioden. På ett mer övergripande plan vill vi förbättra samarbetet med våra grannkommunerna för att lösa allas möjlighet till aktiv idrott. Just när det gäller ridsporten så tror vi det finns mycket att vinna på om kommunerna samarbetar mer. Detta då kostnaderna samtidigt som det finns stora vinster att hämta hem när det funkar.

Miljöpartiet
Vi kommer att fortsätta fokusera på jämställdhetsfrågan inom idrotten och alla barns möjlighet att prova på olika typer av sporter kostnadsfritt.

Moderaterna
De signalerna vi får från ridsporten i Malmö är att de är mycket nöjda med de nya anläggningarna. För Moderaterna är ridsporten en viktig fråga, så vi kommer fortsätta bevaka eventuella behov och önskemål som uppkommer.

Socialdemokraterna
Vi har gjort en av Sveriges största ridsports satsningar under perioden 2011-2021 så jag tror inte vi kommer göra några nya satsningar kommande mandatperiod. Vi kommer dock satsa på innehåll och evenemang. Malmö har en fantastisk ridanläggning för tävling på Limhamnsfältet.

Sverigedemokraterna
För vi inflytande efter valet kommer vi verka för att föreningarna så långt det är möjligt och rimligt rent ekonomiskt för kommunen. Alla former av idrott och föreningsverksamhet som främjar folkhälsan avser vi stödja. Vi brukar till exempel i vår budget inte bevilja kommunala pengar till Folkets hus för att istället satsa dessa pengar på idrott och rekreation.

Vänsterpartiet
Vi fortsätter kampen för ett jämlikt och jämställt Malmö där alla barn har möjlighet att utöva de sporter de vill. Vi ser gärna att man satsar på idrotter som utövas av flickor i högre utsträckning för att utjämna skillnader mellan könen, precis som när vi drev igenom satsningar på ridsporten tidigare.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Liberalerna
Vi önskar att ni försätter ert goda arbete. Vi hoppas också att vi tillsammans kan hitta väger för att få kommunerna att samarbete mer när det gäller ridsporten.

Sverigedemokraterna
Vi hade gärna fått möjlighet att träffa lokala företrädare från ridsporten.

Engelbert_Group