1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Sverigedemokraterna
Nej

2A. På vilket sätt?


Centern
Finns tyvärr ingen kommunal ridskola, dock har vårt parti genom initiativ lagt önskemål om detta.

2B. Varför inte?


Sverigedemokraterna
Har inte varit aktuellt. Men om någon förening startar upp är vi villiga att ge bidrag till dessa då vi vill stötta ett sådant intiativ

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Försök till att få igång en kommunal ridskola

Sverigedemokraterna
Om intresse finns kommer vi att vara positiva till detta

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Sverigedemokraterna
När jag var nyinflyttad till Örkelljunga för 37 år sedan fanns flertal ridskolor i kommunen. Vad jag känner till finns inga för tillfället . Men vi får väl hoppas att det ändrar sig

Engelbert_Group