1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Sverigedemokraterna
Nej

2A. På vilket sätt?


2B. Varför inte?


Sverigedemokraterna
Har ej haft möjlighet att få insikt i denna fråga.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Sverigedemokraterna
Vår inriktning är att ungdomsaktiviteter skall vara jämnbördiga i kommunen. Hästsporten är också viktig för oss i kommunen . Vi verkar för en levande Landsbygd.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Sverigedemokraterna
Vi Sverigedemokrater verkar för hästnäringen och landsbygs aktiviteter. Vi verkar för att ungdomar skall ha tillgång till att komma ut i skog och mark likväl som ridsportanläggningar och dyl. Detta med syfte att orterna är lika viktiga som centralorten för naturnära aktiviteter.

Engelbert_Group