1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Enkäten har inte besvarats av något parti i kommunen.

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


2A. På vilket sätt?


2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Engelbert_Group