1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Miljöpartiet
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Perstorps framtid
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Perstorps framtid
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
1. Vi är Skånes minsta kommun, 7´500 inv, vara ca 5´000 bor i centralorten. ingen kommunal Kollektiv-trafik. Däremot cykel-väg förbi ridanläggningen. 2. Vi håller på att utreda detta. Kommunen har bidraget med 50% till ridhuset som klubben själva äger. Samt har långtidsarbetslösa som hjälper klubben med snöskottning och grövre arbeten. 3. Ja, de får hjälp med underhåll av ridhuset. 4. Ja 5. Ja, det finns betesängar som arrenderas ut till medlemmar i föreningen 6. Ja det har bygds ridvägar i anslutning till ridhuset, som ligger på Kommunal mark

Miljöpartiet
Vi har varit med och bestämt att det gjorts en översyn av alla föreningsbidrag i kommunen. Det finns en ridanläggning som ägs av klubben och den ligger på kommunens mark. Det finns ingen ridskola och många politiker tycker att det bör finnas om klubben skall få fler bidrag. Det har funnits ridskola som drivits av flera olika arrendatorer men det har varit ganska omöjligt att få ekonomi i det.

Perstorps framtid
Översyn av förenings och driftsbidrag har skett så att det ska bli rättvist mellan olika föreningar/sporter Vi har under mandatperioden aktivt försökt attrahera en ny ridskole-entreprenör till orten med tyvärr utan framgång Vi har möjliggjort för de privatpersoner som bedriver hästsport på hög nivå i Sverige att fortsätta sin verksamhet i Perstorp för att inspirera fler unga att engagera sig inom sporten

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Det finns ett villa-område som är dedikerat för hästägare (sk. garagehästar). I anslutning till hästområdet är där betesmark (åkrar) som ej är planlagda. Dessa är utarrenderade till hästägare i området. Detta har Centern värnat vid planarbeten tidigare och tänker fortsätta med detta.

Miljöpartiet
Att försöka se till att bidragen fördelas mer rättvist.

Perstorps framtid
Vi kommer att fortsatt försöka sprida informationen om Perstorp och våra unika miljö som är synnerligen lämpad för ridsport och vi kommer aktivt att arbeta med att få barn och unga att engagera sig i föreningar för en meningsfull fritid.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Vi har en aktiv rid-klubb i Perstorp som anordnar flera tävlingar varje år. Men det har varit svårt för dem nu under Pandemin. Sedan något år tillbaka har rid klubben haft svårt att få in arrendator som håller ridskola i Perstorp. Intresset för ridsporten bland ungdomar verkar ha minskat över lag i Sverige.

Engelbert_Group