1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Feministiskt ininitiativ
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

Österlenpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Feministiskt ininitiativ
Ja 

Miljöpartiet
Nej

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Nej

Österlenpartiet
Nej

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi har en förening med bredd i vår kommun, från ridskola till OS-guldmedaljör. I och med att klubben räknas som elit får de bland de högsta möjliga bidrag vi kan dela ut med nuvarande bidragssystem. Hästsport är en stor näring på Österlen som vi är rädda om. Glädjande att klubben ska totalrenovera med hjälp av Arvsfonden i närtid.

Feministiskt ininitiativ
I alla frågor som rör barn och unga och deras levnadsvillkor och fritid så står vi på deras sida. Då det handlar om bidrag till föreningslivet så driver vi på för en jämställd fördelning. Det innebär att vi krävt att ridsporten, som ju är kodat som en sport som aktiverar övervägande flickor, ska ha ett sådant stöd så sporten kan utövas oavsett föräldrars ekonomi. Vår kommun är dock liten och det finns inte mycket pengar att fördela. Däremot är det många som rider eller har ridit då vi har flera ridanläggningar och många privatstall. Kollektivtrafiken är inte alltid ett alternativ utan föräldrars möjlighet att köra sina barn är ofta avgörande för att komma till de olika stallen.

Moderaterna
Ridsporten i vår kommun är fantastisk och har en klubb som tävlar på elitnivå. Från kommunen får alla klubbar på elitnivå samma summa i ekonomiskt stöd. Vi som kommun använder också ridsporten som en stärkande aktivitet för funktionsnedsatta. Det finns väldigt stora möjligheter att rida i terrängen i vår kommun och turridning är populärt.

Socialdemokraterna
Ridklubben har lokalbidrag. Vi har initierat bidrag till ridklubb för deras LSS insatser

2B. Varför inte?


Miljöpartiet
Vi har inte haft det i fokus.

Vänsterpartiet
Vi har en positiv inställning till all vettig ungdomsverksamhet. Det ideella föreningslivet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Vi har röstat ja till bidrag till föreningar inom socialt område däribland Österlens Ridklubb.

Österlenpartiet
Frågan har inte varit uppe för diskussion och vi har just nu små möjligheter att påverka själv.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Ridskolan är föreningsdriven. Det vi kan göra är att se över vårt bidragssystem, redan igång, och hjälpa klubben med marknadsföring. Klubben får anläggningsbidrag av kommunen.

Feministiskt ininitiativ
Vårt parti kommer fortsätta arbeta för en jämställd fördelning av bidrag för barns och ungas sport och fritid. I alla frågor som påverkar barn och unga står vi alltid på deras sida och kräver att barnperspektivet ska beaktas.

Miljöpartiet
Det vore kanske bäst att först reda ut hur läget är i kommunen och sen kolla upp på vilket sätt det kan stärkas.

Moderaterna
Vi agerar på samma sätt gentemot alla sporter och uppmuntrar fler unga att komma i rörelse. Vi vill utveckla samarbetet mellan skolor och idrottsföreningar för att få fler unga aktiverade. Det finns särskilda bidrag till föreningar som engagerar unga.

Socialdemokraterna
Vi vill ha rättvisa bidrag och ridsporten ses som vilken annan aktivitet som helst Bidrag ska ses över för att gynna samtliga för en både jämställt och jämlik hantering.

Vänsterpartiet
Se svar 5!

Österlenpartiet
Vi stöttar er gärna om vi får möjlighet och vi tycker det är extra trevligt att ni är så aktiva i Borrby.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Ge oss gärna konkreta förslag på vad vi i politiken kan göra för att utveckla ridsporten. Det är ni som vet vad ni behöver. Kom gärna med förslag som struntar i kommungränser och främjar samarbeten inom sporten. Kanske behöver Österlen en stor tävlingsanläggning som klubbar kan hyra? Alla klubbar kan nog inte varsin tävlingsplats när kraven bara blir större och större.

Feministiskt ininitiativ
Vår kommun har en befolkningssituation med en stor och ökande grupp av människor över 65 år. Vi arbetar kontinuerligt att behålla och locka till oss unga och barnfamiljer. Hästsporten är stor och möjligheterna att utöva den är god och en av många möjligheter vi kan erbjuda för ett gott liv i vår kommun.

Miljöpartiet
Hej, Ni får gärna ta kontakt och berätta för oss om hur ni tänker att vi kan agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten.

Engelbert_Group