1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Liberalerna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Nej

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi satsar på ridvägar eftersom vi har många privata aktörer och inte i dagsläget någon kommunal ridskola.

2B. Varför inte?


Liberalerna
Stor kostnad. Planer finns men vi måste hitta en förening som vill sköta ridskolan. och en plats att bygga det på som ligger nära Sjöbo tätort. Vi berättar gärna att vi är en av de hästtätaste kommunerna men ingen ridskola.....hittills

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi har några föreningar i dagsläget som får kommunala bidrag och det kommer de även få fortsättningsvis. Även om det kommer nya föreningar kommer även de att erhålla det kommunala stödet. Även ridvägar driver vi hårt i vårt parti.

Liberalerna
Behöver betonas att det är flest flickor som rider. Många politiker har full förståelse för fotboll och handboll eftersom de själva har utfört det. Många av dem är män. Ridsport ses av många som en "snobbsport" . Helt fel. Nu spelar många golf i vår kommun och tycker det är ok. Samma sak är med ridsport men det behövs jobbas på

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Engelbert_Group