1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har varit i opposition

Kristdemokraterna
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Kristdemokraterna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi har försökt pusha på att få till en ny anläggning till ridanläggningen i kommunen, men det är kämpigt. Iallafall få till en renovering av befintlig anläggning.

Kristdemokraterna
Vi arbetar för att det skall byggas en ny ridsportsanläggning i Staffanstorp som kan säkerställa både arbetsmiljön för de som arbetar, men också för hästarna och för barn och unga. Det behövs även en ny ridsport anläggning som säkerställer tillgänglighet, låter fler vara med och säkerheten.

Miljöpartiet
Ridskolan/ridanläggningen är med i vårt översiktsarbete.

Miljöpartiet
Vi har kontinuerligt krävt en trygg och långsiktig plan för ridskolans placering och utvecklingsmöjligheter i Staffanstorps kommun, vilket har uteblivit i stort. Ridskolans verksamhet har av styret (M och SD i egen majoritet) hanterats som en besvärlig omständighet i kommunens planering av badhus och bostäder och placeringsfrågan har förändrats flera gånger. Under tiden sker ridskolans verksamhet i undermåliga lokaler, med begränsade ytor och stallplatser och med begränsade möjligheter att erbjuda sina tjänster till kommunens ungdomar och till personer med funktionsvariationer.

Moderaterna
Vi för dialog med vår lokala ridsportsförening om en förbättring av nuvarande anläggning.

Socialdemokraterna
Vi socialdemokrater har under våra oppositionsår aktivt försökt påverka olika moderatledda styren genom motioner och interpellationer om ridhus frågan , men tyvärr ej lyckats. Vi har regelbundet haft konstruktiva och positiva samtal med Staffanstorps ridsportförening gällande dagens verksamhet och för ridsportens utveckling att en ny ridsportsanläggning byggs. I kommunens kultur- och fritidsberedning har vi tagit upp ridhus frågan flera gånger, men de styrande moderaterna och sverigedemokraterna har endast passivt svarat att samtal pågår. De styrande moderaterna och sverigedemokraterna saknar viljan och sitter på händerna gällande en lösning av ridhus frågan.

Sverigedemokraterna
Vi har verkat mycket aktivt för att stärka ridsporten i Staffanstorp. Främst har vi drivit en linje inom den politiska ledningen för att säkra ridskolans framtid genom att erbjuda en långsiktig placering i kommunens översiktsplan. Alla åkrar inom kommunen har beträdor.

Vänsterpartiet
Vi har ingen ledamot plats någon nämnd tyvärr och ingen rösträtt i nämnderna .Vi har endast en röst i fullmäktige sammanträden .Vi kan endast stötta och ge våra röst att alla barnen får möjlighet rida våra kommun och särkilt att även barnen med funktionsnedsättning får möjlighet att rida

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi vill ju gärna se en plan på en ny anläggning alt bra renovering på befintlig plats.

Kristdemokraterna
Ridsport är mycket viktigt för barn och unga då den ger fysisk träning, god balans och många får ett gott självförtroende genom en att hantera stora djur. Vi behöver säkerställa så gott det går att göra ridsporten mer jämlik och att fler i vår kommun kan hålla på med ridsport.

Miljöpartiet
Vi vill att ridskolan ska få vara kvar där de nu är, men att kommunen ska bidraga till lokalerna för både människor och djur ska förbättras avsevärt.

Miljöpartiet
Vi har i budgetar och i planer visat att vi tänker samarbeta med ridskolan för att säkerställa en långsiktig överlevnad och utveckling, om vi får chansen att vara en del av det politiska styret i Staffanstorp efter valet. I nuläget har vi ingen politisk makt.

Moderaterna
Genom att förverkliga en förbättrad ridsportsanläggning.

Socialdemokraterna
Staffanstorp är en växande kommun och med det krävs att föreningsverksamheterna ges förutsättningar att följa med i utvecklingen. Socialdemokraterna i Staffanstorp har varit i opposition i snart 24 år, Det har varit påfrestande att se hur de styrande moderaterna låtit byggnader som ridhuset förfalla. Om vi socialdemokrater efter valet får styra Staffanstorps kommun, så kommer vi att initiera en mer omfattande utredning om möjligheterna att kommunen bygger en ny modern kvalitetscertifierad ridsportsanläggning för 30 - 40 hästar. Vi anser att utifrån vår syn om ett jämställt och jämlikt samhälle, så har kommunen skyldighet att arbeta för att ridsportföreningen får samma förutsättningar som andra föreningar. Staffanstorps kommun kan bättre även i ridhusfrågan.

Sverigedemokraterna
Vi verkar för att öka det kommunala anslaget till ridsporten, med syfte att upprusta ridskolans fastigheter mm samt göra ridsporten tillgänglig för fler unga.

Vänsterpartiet
Så klart vi kommer alla stötta att behålla ridsport anläggning i Staffanstorp även att flera barn har möjlighet att delta .Vi kommer rösta att vi kan ge mera ekonomisk stöd föreningen och även vill att flera barn ,ungdomar även vuxna kan delta ridsporten .Vile gärna se även att medverka att deltagande får ekonomisk stöd delta ridsporten

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Kristdemokraterna
Idag är ridsporten en av de populäraste svenska ungdomsidrotterna och tack vare ridskolorna något som de flesta i Sverige kan hålla på med (så är det inte i alla länder). Detta måste vi fortsätta att stötta. Ridskolans verkar även som en fritidsgård där de äldre eleverna och ledarna även får en roll som förebilder.

Miljöpartiet
Vi har kämpat i nästan 30 år för att förbättra för ridskolan.

Miljöpartiet
Ridsporten är allvarligt hotad i Staffanstorp - fortsätt gärna med medias hjälp sätta luppen på hur styret prioriterar andra sporter och fritidsverksamheter både ekonomiskt och vad gäller stadsplaneringen.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna i Staffanstorp anser att ridsporten i kommunen varit bedrövligt eftersatt. Vi är det parti som tydligast tillvaratagit ridsportens intressen i kommunen. Vi månar om såväl djurens välbefinnande som våra barns och ungdomars meningsfulla fritid. Det är oss man ska rösta på i valet 2022 om man vill vara säker på att ridsport hamnar på den lokala agendan.

Vänsterpartiet
Ni gör en viktigt arbete och önskar att våra kommun stöttar er mera alla sätt ge mera ekonomisk stöd och hjälp anläggningen skötsel med mera , Vi Vänsterpartiet kommer stötta er så mycket vi kan .Tyvärr våra en röst kommunfullmäktige räcker inte att kunna ensam påverka vi behöver mera politiker bakom oss .

Engelbert_Group