1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Barapartiet
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Barapartiet
Ja 

Centern
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Nej

2A. På vilket sätt?


Barapartiet
Budgeten är jämställd och jämlik. Vi stöttar dem på samma sätt som andra idrotter. Dom finns med i översiktsplanearbetet. Vi har försökt tillsammans med ryttare men markägarna är inte alltid villiga att släppa till mark.

Centern
Kommunen och partiet jobbar nära föreningarna. Varje år bjuds alla föreningar in till samtal med ansvariga för föreningen och man kan då ta upp problem eller önskemål. Aktivitetsstöd betalas ut till alla föreningar. Ridvägar är ett stort jobb som vi har kontakt med stora markägare. Det är en svår fråga men väldigt viktig. Vem ska kompensera markägaren- som ska dela med sig av sin mark. I vår kommun har vi en större ryttarförening som äger sin egna anläggning. Ersättning utgick till föreningen till när ny väg behövdes eller nytt avlopp. Utöver de får föreningen anläggningsstöd varje år.

Miljöpartiet
Att inte acceptera färister och andra hinder för att till häst ta sig fram på befintliga skogsvägar.

Miljöpartiet
Det finns stora möjligheter att rida i de skogar som finns i kommunen och i vilka det finns allmänna vägar. Dock är flera av dessa avstängda för folk till häst i det att de blockeras med färister. Detta strider mot allemansrätten och att rätten att vistas i naturen till häst är att jämföra med att cykla. Detta har och kommer vi fortsätta jobba mot.

Moderaterna
Vi behandlar alla föreningar lika. Det innebär att de önskemål som inkommer från ridklubbar och privatpersoner när det gäller hästsport för barn bedöms enligt våra generella regler för bidrag och stöd. Vi har också i vissa fall gjort borgensåtagande för att stödja ridsporten. Detta enligt samma regler som används för andra sporter. Vi har förmånen att ha ett ridgymnasium i vår kommun, och vi har fått regiontrafiken att anlägga en busshållplats vid denna, som flitigt utnyttjas av skolans elever.

Socialdemokraterna
Jobbat för att etablering av en ny galoppanläggning i kommunen och varit positiv till olika plantuppdrag.

2B. Varför inte?


Sverigedemokraterna
Ingen fråga angående barnridsport har lyfts vare sig av någon förening eller annat parti vad vi vet.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Barapartiet
Fortsätta att ge ekonomiskt stöd och fortsätta att ha bra dialog med dom.

Centern
Varje år bjuder vi in alla föreningar att jobba med till träffar där vi jobbat med ex. barnkonventionen och hållbarhetsstrategin. Vi har ofta med ungas fritid på dessa träffar, dem som jobbar med ungdomar dagligen i kommunen.

Miljöpartiet
Vi kommer fortsätta kampen mot markägares försök att kringskära möjligheten till att, helt enligt allemansrätten, nyttja skogs- och markvägar till häst. Att man inte rider in bland plantor eller på sådda åkrar är självklart för alla som umgås med hästar, likaså borde det vara självklart för länsstyrelsen och markägarna att det inte är tillåtet att stänga möjligheterna att ta sig fram till häst på befintliga grusvägar.

Miljöpartiet
Se svaret ovan

Moderaterna
Vi kommer verka för att ridsporten fortsatt ska stödjas på samma sätt som andra fritidsverksamheter.

Socialdemokraterna
Främja det stöd man ska kunna få via kultur och fritid för barn och ungdomsverksamheter. Vi har aktivt lyckats stoppa föreslagna försämringar hittills men KoF är ständigt under tryck från styrande om försämringar.

Sverigedemokraterna
Vi skulle gärna bidra till att stärka barnens möjligheter inom all barn- och ungdomsverksamhet.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Miljöpartiet
Stort tack för att vi fick vara med och besvara er enkät

Moderaterna
Svedala kommun har många hästägare och de ger ett viktigt och uppskattat bidrag till våra barns fritid.

Sverigedemokraterna
Vi i Sverigedemokraterna är öppna för dialog med alla föreningar och förbund om deras behov och önskemål.

Engelbert_Group