1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Sverigedemokraterna
Annat

Vårt Söderslätt
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Annat

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Moderaterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

Vårt Söderslätt
Ja 

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Budget, kollektivtrafik, möjligheter för funktionsnedsatta, nya ridanläggningar omläggning av paddock mm

Liberalerna
Vi har stöttat förslag som stärker ridsporten i Trelleborg.

Moderaterna
Trelleborgs kommun har investerat ca 50 miljoner i de två av de ridhusanläggningar vi har. Dessa två anläggningar har varit eftersatta i många år den ena fick vi riva och bygga nytt. Den andra fick vi investera i bärande konstruktioner, elektricitet, bevattning, paddockar mm allt tillsammans med de Ridklubbar som är aktiva på dessa två anläggningar.

Sverigedemokraterna
Vi har varit med och tagit beslut om att rusta om/och bygga ny ridanläggning.

Vårt Söderslätt
Ridvägar / ridanläggning

Vänsterpartiet
Vi har inte representerade i kommunfullmäktige i Trelleborg och har därför inte kunnat påverka besluten. I vårt program finns dock att vi vill satsa på kultur- och fritidssektorn, framförallt när det gäller ungdomar och vi vill förändra den snedbelastning som finns idag där manliga verksamheter ges högre prioritet.

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi har utvecklar två av tre ridanläggningar och nu ska vi genomföra förbättringar på den sista.

Liberalerna
Upprustning av ridanläggningar och fler möjligheter till ridvägar.

Moderaterna
Under kommande period så skall vi se till att dessa anläggningar fortsätter att vara i så gott skick att vi kan attrahera ryttare att komma till de tävlingar mm som kommer att anordnas.

Sverigedemokraterna
Se till att KFN har täckning för kostnaderna som rör våra två anläggningar som ridklubbarna använder samt se över kollektivtrafiken till och från kommunens anläggningar, samt att tillsammans med ridklubbarna ta fram ett samarbete så fler får bra kan komma i kontakt med ridningen.

Vårt Söderslätt
Eftersom man under denna mandatperioden renoverat stallbyggnaden och lagt nytt underlag i ridhuset, är det viktigt att underhållet sköts framöver. Vårt Söderslätt kommer också att verka för att personer med funktionsvariationer ges möjlighet att rida. Då det politiska styret avser att anlägga ett Businesscenter för lastbilar i närheten av Trelleborgs största ridskola samt på mark som används för ridning, kommer Vårt Söderslätt att verka för att detta center förläggs på annan plats.

Vänsterpartiet
Vi vill stärka barns möjligheter inom sport generellt och vi vill särskilt satsa på idrotter där det finns mycket tjejer (t ex ridsport). Vi ser också positivt på satsningar som riktar sig mot barn/ungdomar med funktionsvariation och där vet vi att ridsporten har gjort en hel del.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Vårt Söderslätt
Trelleborgs nuvarande politiska styre vill anlägga en trefilig ringväg runt Trelleborg för att leda tung lastbilstrafik till en ny östlig hamninfart. En sådan ringväg skapar en barriär mellan stad och landsbygd och stänger in både människor och djur. Detta händer i många städer som har ridskolor relativt centralt belägna i kommunen.

Engelbert_Group