1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
- Vi har bussar som stannar nära de flesta ridanläggningar, men vår stora ambition är säkra cykelvägar hela vägen till de olika ridanläggningarna, de flesta barn- och ungdomar cyklar till stallet. Vi i C har medverkat till en helt ny cykelväg som nu byggs från busshållplatsen Norra Halörsvägen i Höllviken, ut till flera ridanläggningar på Lilla Hammar. - Vad gäller budget så har vi på Sundsgymnasiet i Vellinge ett gymnasium med sportinriktning på bl a ridsport. Det innebär bl a att ridhuset för den ridföreningen som håller till där, finansieras av kommunen med t ex underhåll, traktor etc. Några elever har också egna hästar uppstallade där. Generellt så har kommunen byggt flera moderna ridanläggningar just för att ridskolor ska ha bra standard, omklädningsrum, fikarum etc. Bl a anläggningen i Skanör som har en stor ridskoleverksamhet men också många privathästar. Vi har också en speciell omständighet med stiftelsen Falsterbo Horse Show som driver just den tävlingen, som äger stora markområden och arbetar nära den där befintliga stallanläggningen och den föreningen. Där finns ingen ridskola, men precis som på många håll en stor privat verksamhet där många ungdomar bereds plats som skötare. - Jag skulle säga ja, men det är bra att undersöka frågan i detalj. - Jag skulle säga ja, vi har en stor grupp invånare med stor hästvana och föreningarna drivs professionellt. .-Ja anläggningarna följer miljö- arbetsmiljö- och djurskyddskrav. - Här finns en stor förbättringspotential, det tar jag med mig, - Ja kommunen har många skyltade ridvägar, både ute i skog och mark men också markerade ridvägar längs med bilvägar och längs med cykelbanor. Allt för att bjuda in till ridning som inte förstör eller smutsar ner gång- och cykelvägar.

Liberalerna
Genom budgetförslag och yrkande i nämnder

Miljöpartiet
Vi har motionerat om projekt "Häst", där vi bl a lyft fram "Funktionella hästanläggningar" fungerar som kunskapscentrum, fritidsgård och resurs för kommunerna på så många olika områden. Ridstigar. Lika självklara som cykelbanor och gångvägar. Fortsatt utveckling. Vellinge kommun är medlem i Hästen i Skåne. Utveckla detta samarbete ytterligare. Vi stödjer också det som finns i ÖP om "Gott hästliv".

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har motsatt oss exploatering där som idag finns ridstigar.

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi arbetar hårt för jämställdhet och rätt till värdefull fritid för alla barn. Vi uppmuntrar t ex till att fritidsverksamhet även fortsatt har ridning som en gratis-aktivitet på eftermiddagarna vid vissa skolor. Vad jag tar med mig från era frågor är att fortsätta att arbeta för säkra cykelvägar till ridanläggningarna, att undersöka budget för kultur och fritid i detalj samt att gå vidare med frågan om ridföreningarna som en självklar remissinstans.

Liberalerna
En stor sport med potential att växa

Miljöpartiet
Vi uppdaterar vår motion om vi fortsatt är i opposition. Annars handlar det mer om att vi kan påverka under budgetprocess och kommande ÖP.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna vill stoppa exploateringar för att bevara grönområden, tex ridstigar, ridvägar och hästhagar. Tätortsnära hästsportsanläggningar får inte hotas av exploatering och befolkningstillväxt, utan ska värnas för fortsatta ridsportsaktiviteter.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Liberalerna
Vi får ständigt nej från styrande Moderater trots mycket god ekonomi i kommunen

Miljöpartiet
Vi anordnade år 2014 ett evenemang och funderar på om det kan göras även i år av oss. "Alla är Välkomna den 10 juli mellan 15.30-19.00 till ”Bar Grön - Häst” på Strandbaden i Falsterbo. Du får möjlighet att lyssna på och diskutera med flera intressanta och kunniga personer, med spännande erfarenheter och idéer kring hästen och olika möjligheter. De som kommer att berätta mer är: • Maria Sundin från organisationen Hästen i Skåne. Maria tar upp småföretagens roll, hästen som jobbskapare och i rehabilitering. • Jeanette Thelander, långdistansryttare, aktiv i djurskyddsfrågor och författare till ett antal böcker på tema häst. Talar på temat hästen – vän eller tävlingsmaterial. • Anna Peterson från SLU Alnarp som jobbar med ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Hästen som kommunarbetare. • Mats Pertoft, riksdagsman och skattepolitisk talesman för Miljöpartiet och förespråkare för hästen som en del av friskvårdsområdet. • Angela Everbäck, ordförande för Miljöpartiet i Vellinge. Våra tankar kring mångfald genom projekt ”Häst” i Vellinge. • Panel med samtliga talare."

Engelbert_Group