1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Liberalerna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Nej

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Nej

2A. På vilket sätt?


Liberalerna
Ja genom ekonomiskt stöd t.ex anläggningsbidrag och att ridklubben fått möjlighet att sälja av tomter från sin av kommunen tidigare inköpta tomt. Kommunen har också anlagt och underhållit ridvägar inom Sandskogen, bland annat inom det kommunala naturvårdsområdet därstädes.

Socialdemokraterna
I årets budget finns en extra satsning på föreningsstöd som kan sökas av Ystads föreningsliv och är lika för alla. Ystads ridklubb jobbar i enlighet med barnkonventionen och har som målsättning att ge alla barn lika rättigheter. Det finns ett samarbete med barnhabiliteringen, verksamhet för personer med funktionsvariationer och ett pågående arbete utifrån genusperspektiv. Anläggningen följer miljö, arbetsmiljö och djurskyddskrav.

Sverigedemokraterna
Vi har ekonomiskt gått in med en kommunal borgen.

2B. Varför inte?


Sverigedemokraterna
Det har inte varit uppe som fråga innan

Vänsterpartiet
Dels för att det vad jag kan minnas inte varit några sådana frågor uppe, dels för att vi är ett litet parti som inte hinner med alla frågor. Men, vi skulle naturligtvis alltid stödja verksamhet som är positiv för barn och vuxna och dit hör så klart ridsport. Kanske även särskilt för att det är en sport som flickor/kvinnor använder sig mycket av.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Liberalerna
Med fortsatt anläggningstöd och underhåll av ridvägar stödja ridvägarna samt att undersöka möjligheterna till att förbättra belysning på gång.

Socialdemokraterna
Vi ser samarbetet med barnhab som en fortsatt viktig del i verksamheten samt att det är möjligt för alla barn och unga att delta i aktiviteterna som erbjuds av Ystads ridklubb, oavsett funktionalitet.

Sverigedemokraterna
Jobba förr att ordna transport till och från stallet

Sverigedemokraterna
Det är självklart att vara med och bevara med det man kan utifrån den möjlighet man har att ge barn möjlighet till en fritid där djur är med. Samspelet med djur är bland det viktigaste barn kan få. Detta är grunden till en verklig stabil framtid. På vilket sätt, är mycket kopplat till den befintliga verksamheten som finns inom kommunen. Till vad just den behöver specifikt.

Vänsterpartiet
Det kommer snart upp frågor om ridhus i Ystad tror jag. Vi kommer naturligtvis stödja ett initiativ som riktar sig mot att ridsport ska bli möjligt på bästa sätt i Ystad.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Liberalerna
Ystad har en lång tradition inom ridsporten. Kommunen har under decennier lämnat stöd till ridsporten genom stöd till byggandet av ridhus, två stycken sedan de militära anläggningarna inte längre kunde utnyttjas samt anläggning och underhåll av ridvägar i naturvårdsområdet Sandskogen.

Socialdemokraterna
I vårt arbete har vi tecknat avtal med kollektivtrafiken för att gymnasieungdomar ska kunna resa kollektivt året runt alla timmar. Det medför att ungdomarna kan komma till och från stallet med kollektivtrafiken. Genom ett ökat resande kan kollektivtrafikens turtäthet ökas.

Sverigedemokraterna
Tack för ert stora arrangemang för barnen!

Engelbert_Group